CV

Uddannelser

1971
nysproglig studentereksamen fra Gladsaxe Gymnasium
1978
mag.art. i Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet
1981 - 1983
treårig uddannelse som gestaltterapeut hos Tony Horn, Ph.D.
1983 - 1984
oplæring i kunstterapi hos Elise Frigast, kunstterapeut
1999 - 2005
træningsgruppe for psykologer og psykoterapeuter, leder: Gary Yontef,
Ph.D., USA.
2006 - ?
træningsgruppe for psykologer og psykoterapeuter, Todd Burley, Ph.D, USA
Udover tekstanalyse og kommunikationsteori blev mine kvalifikationsområder under litteraturvidenskab især: psykoanalytisk teori, socialhistorie og bevidsthedshistorie. Med denne teoretiske baggrund var der ikke så langt til en psykoterapeutisk uddannelse, jvf. ovenfor.
Fra 1978 har jeg arbejdet med voksenundervisning og formidling og sideløbende fra 1984 som privat praktiserende psykoterapeut og supervisor, herunder med individuel terapi, supervision af enkeltpersoner og afdelinger i organisationer, lederudvikling og uddannelse af kunstterapeuter.

Psykoterapi og supervision:

Siden 1984 har jeg først sammen med mine øvrige beskæftigelser og de senere år udelukkende fungeret som privatpraktiserende psykoterapeut og supervisor. Det har betydet:
* Omfattende klinisk erfaring fra kontakt med klienter med mange forskellige
psykologiske og eksistentielle vanskeligheder.
* Stor og nuanceret øvelse i at møde mennesker dér, hvor de er, i at lytte - også bagom ordene - og i at få både den enkelte samtale og en række af samtaler til at blive et konstruktivt forløb.
* Omfattende erfaring med supervision; jeg har superviseret både enkeltpersoner, grupper og afdelinger - især psykoterapeuter, psykologer, læger og ledere fra erhvervslivet og sundhedssektoren.
* At jeg siden 1984 har været i gensidig supervisionsgruppe med psykiatrisk overlæge Flemming Thusholt, cand.psych. Ida Koch og cand.theol. Bent Falk,
der alle tre har samme gestaltterapeutiske uddannelse som jeg selv.
* At jeg fra 2009 har fungeret som redaktør af Gestaltterapeutisk Forum

Undervisning, undervisningsplanlægning, uddannelsesplanlægning:

Jeg har undervist voksne på mange niveauer - fra kurser for ufaglærte arbejdsløse til specialeniveau på universitetet og uddannelse og efteruddannelse af psykoterapeuter. Eksemplerne i dette afsnit om undervisning opregner ikke alle mine undervisningsforløb men giver indtryk af bredden i min undervisningserfaring:

1978-85 undervisningsassistent, Roskilde Universitetscenter, først på den humanistiske basisuddannelse, derefter på Kvindetværfag, overbygningen, ansat først af Studienævnet for historie og senere af Studienævnet for samfundsfag. Alle semestre max. timetal = 250 timer.

1979-83 undervisningsassistent, Københavns Universitet, først på Institut for litteraturvidenskab, derefter på Kvindetværfag.

Som udløber af mine ansættelser som undervisningsassistent var jeg i en årrække medlem af censorkorpset ved først Odense Universitets Institut for litteraturvidenskab og siden det fælles censorkorps.

1986-88 timelærer, St. Lukas-stiftelsens sygeplejeskole.
Undervisning i litteratur med henblik på at kæde sygeplejeuddannelsens faglighed sammen med almene, mellemmenneskelige problemstillinger.

1990-94 Lærer i teoretiske fag, opgavevejleder og i samarbejde med Elise Frigast leder af den fireårige private forsøgsuddannelse af kunstterapeuter på Skolen for Kunst og Psykoterapi, København.
I forlængelse af dette forløb og på grundlag af en spørgeskemaundersøgelse om kunstterapi blev jeg ansat af Studienævnet for musikterapi til - sammen med daværende lektor, nu professor, Inge Nygaard Pedersen, Aalborg Universitet – at udarbejde forslag til femårig uddannelse i dramaterapi på Aalborg Universitet. AUs fakultetsråd udskød imidlertid at oprette uddannelsen.

1994-96 Skoleleder, supervisor og lærer på den toårige private efteruddannelse på Skolen for Kunst og Psykoterapi, København.
Skolen for Kunst og Psykoterapi gennemførte en række korte og to lange kursusforløb, nemlig 1990-94 en fireårig forsøgsuddannelse af kunstterapeuter og 1994-96 et toårigt efterudannelsesforløb for professionelle med relevant terapeutisk eller pædagogisk praksis.

September 1997 og juni 1999 gæstelærer på Tværfaglig videreuddannelse i socialt
gruppearbejde, Den Sociale Højskole, København.

2005 fem forelæsninger på Folkeuniversitetet, København.

2007 50 timers kursus i psykologi for fysiurgiske massører

Januar 2009 introduktion til efteruddannelseskursus for jordemødre og gynækologisk/obstetriske sygeplejersker, Rigshospitalet

September 2009 undervisning i kursusrække om Feministisk Lederskab, FOA

Oktober 2009 oplæg om samtale med alvorligt syge og døende patienter på temadag for Hjertecentret, thoraxkirurgisk afd., Rigshospitalet