Kategoriarkiv Bøger

Bøger

Forlaget Flos

Inger Kirstines dukke

Inger Kirstines dukke
- en børnebog for voksne

Fortællingen om Inger Kirstines dukke er en barsk tekst om et barns oplevelse af at blive syg og indlagt under en difteritisepidemi i 1938. Fortællingen baserer sig på virkelige hændelser og suppleres af baggrundsoplysninger.

Kunstneren Tale Øksendal illustrerer med intuitiv kraft fortællingens stemning ved at forene autentisk fotomateriale og sin egen maleriske fortolkning af dukkens og barnets historie.

Dukken fra bogens titel kommer fra 12. juni 2021 til at indgå i Medicinsk Museions udstilling om epidemier: “Corona bliver også historie en dag.”

Forlaget Frydenlund

Angst, grænser og rum

Angst, grænser og rum
- om angstens ressourcer og nødvendighed.

Angst er en uvurderlig ressource, for den viser os uden omsvøb, om en situation eller proces er tilfredsstillende for os. Hæmmende angst hænger meget ofte sammen med vores relationer. Hvis en relation er udefineret, får angsten masser af plads. Uklare afgrænsninger mellem mennesker og utilfredsstillende udfoldelsesrum kan øge det personlige angstniveau meget, sådan som det for eksempel ses i forbindelse med stress. Men det er muligt at udvikle strategier i forhold til angsten, så den både bliver til at udholde og brugbar som en fintfølende markør for, om vi lever vores .liv i overensstemmelse med os selv.

Bogen er opbygget med en række korte afsnit, der tilsammen, men fra meget forskellige vinkler, belyser titlens temaer og sammenhængen mellem temaerne.

Billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt har skabt de ekspressive illustrationer specielt til bogen.

Dansk Psykologisk Forlag

Morgianesyndromet

Morgianesyndromet
- om kvinders angst for at træde frem.

Mange kvinder føler sig usikre hvad angår egne evner og kompetencer. Bogens udgangspunkt er iagttagelsen af, at mange kvinder ikke alene devaluerer sig selv, men i det hele taget har store vanskeligheder med at få udtrykt, hvad de kan og vil og med at handlei egen interesse.

Bogen fremlægger en historisk, kulturel og fagpsykologisk diskussion af både kønsroller, familiemønster og personlighedsstruktur, og dermed sættes kvinders tendens til at undervurdere sig selv og deres ret il at være i verden ind i en bred forståelsesramme.

Bogen tilbyder især nye indsigter inden for tre områder, nemlig dels definitionen af Morgianesyndromet, dels forståelsen af afhængigheden mellem indrestyring og narcissisme og dels forståelsen af det helende potentiale i den primære narcissisme.

Bogens åbne spørgsmål er, hvordan kvinder kan finde tilbage til den primære narcissismes overbevisning om at have ret til at være til, blot fordi vi er her.